♦️دستگیری پنج نفر در پرونده خودروهای وارداتی

دادستان تهران:

🔹در پرونده‌ واردات خودروهای خارجی همه نگاه‌ها به قوه قضاییه بود و تکلیف به رسیدگی می‌کنند.

🔹برخی دستگاه‌ها با اتخاذ تصمیمات نادرست و عدم نظارت، بستر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی را فراهم می‌نمایند.

🔹در خصوص آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی یکی از متهمان که زن می‌باشد، پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده و سه متهم روز پنجشنبه گذشته و دو متهم دیگر روز یک‌شنبه دستگیر شده‌اند.

🔹صدور ۳۳۰ حکم در پرونده خیابان پاسداران

🔹بازداشت یک دلال به اتهام خرید و فروش ارز غیر مجاز

🔹محکومیت متهمان یک پرونده مهم اقتصادی به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد تومان/ایسنا

#سیاسی

@AkhbareFori