♦#چند_خبر_کوتاه

🔹از سال۱۳۵۱ تا ۱۳۹۳مصرف انرژی در ایران ١١ برابر افزایش یافته؛ این در حالیست که مصرف انرژی در دنیا در طی این سال‌ها تنها ٢ برابر شده است./ تسنیم

🔹سفیر ایران در مسکو: آمریکا بار دیگر نشان داد که به قواعد و هنجارهای بین المللی پایبندی ندارد.

🔹سردار صفوی: بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی سیاسی و نظامی آمریکا خطاب دادن تروریسم به سپاه است.

@AkhbareFori