رتبه ایران در نرخ طلاق

🔹آمارهای مرکز OECD وابسته به اتحادیه اروپا درباره کشورهای دارای بیشترین و کمترین میزان

رتبه ایران در نرخ طلاق

🔹آمارهای مرکز OECD وابسته به اتحادیه اروپا درباره کشورهای دارای بیشترین و کمترین میزان طلاق در دنیا تا سال۲۰۱۷ نشان می دهد ایران در زمرۀ ۱۰کشور کم طلاق دنیاست.

@AkhbareFori