♦️ابراز همدردی ایران با خانواده قربانیان دو ایالت آمریکا

🔹موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز تاسف از کشتار دهها تن از شهروندان در ۲ ایالت آمریکا با مردم این کشور بویژه خانواده قربانیان این جنایات هولناک ابراز همدردی و برای دهها مجروح این حوادث تلخ آرزوی بهبودی و سلامتی کرد.

@AkhbareFori