🔶خاطره احسان علیخانی از آخرین دیدارش با بهنام صفوی

🔸بهنام فقط می‌خواهد کنار خانواده باشد. حتی بدون کار، بد�

🔶خاطره احسان علیخانی از آخرین دیدارش با بهنام صفوی

🔸بهنام فقط می‌خواهد کنار خانواده باشد. حتی بدون کار، بدون شهرت...

🔶وسط روزهایی که معلوم نیست، طلب چه چیزی را از هم داریم که اینقدر بی رحم شدیم

sornakhabar.com/news/31207