♦️فرود اضطراری در شیراز، مسافران هواپیمای نروژی را گرفتار قوانین ضدایرانی آمریکا کرد

🔹مسافران هواپیمای بو

♦️فرود اضطراری در شیراز، مسافران هواپیمای نروژی را گرفتار قوانین ضدایرانی آمریکا کرد

🔹مسافران هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ شرکت هواپیمایی «نروژین ایرشاتل» که روز ۲۳ آذرماه در مسیر پرواز از دبی به اوسلو مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه شیراز شده بود، اکنون گرفتار قوانین آمریکا علیه ایران شده‌اند.

#سیاسی

@AkhbareFori