♦#چند_خبر_کوتاه

🔹امیرعبداللهیان: عملیات نظامی ⁧ترکیه⁩ در تعارض با امنیت منطقه است.

🔹فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی دریایی سپاه: قابلیت شناورهای آینده ندسا «رادارگریزی» و «بدون سرنشین» بودن است.

🔹فرانسه و انگلیس خواستار برگزاری جلسه شورای امنیت در مورد عملیات نظامی ترکیه در سوریه شدند.

🔹جانشین دبیر ستاد اربعین استان تهران: طوفان در نجف خسارتی نداشت.

@AkhbareFori