♦️تمهیدات ستاد نماز جمعه تهران برای پیشگیری از کرونا

رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه تهران:

🔹از نمازگذاران تقاضا داریم با خود مهر و سجاده شخصی بیاورند.

🔹سالمندان و بیماران قلبی، تنفسی و... این هفته به مصلی نیایند.

🔹فضای مصلی مانند سرویس‌های بهداشتی و ورودی‌ها ضد عفونی خواهد شد.

🔹از ورود افراد دارای علائم کرونا به مصلی ممانعت می‌شود.

🔹زمان برگزاری مراسم نماز جمعه کوتاه می‌شود.

🔹در ورودی‌ها این هفته به جای کیسه‌های کفش، نایلون یکبار مصرف در اختیار نمازگزاران قرار می‌گیرد.

@AkhbareFori