♦️سخنگوی دولت: دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه‌‌ها است ربیعی: 🔹فعلا برای دیدارهای ملی برنامه‌ریزی شده که در تمام دیدارهای ملی زنان حضور داشته باشند. 🔹موضوع مرحوم سحر و حضور زنان در ورزشگاه‌ها یکشنبه پیش در دولت مطرح شد. 🔹شرایط دارد به سمتی پیش می‌رود که زنان…