♦#چند_خبر_کوتاه

🔹وزیر ارشاد: ‏تبلیغات غیر متعارف، نابهنجار و گاه نامشروع برخی نامزدهای انتخاباتی زشت و ناپسند است، اما تعمیم‌دهی آن به هزاران نامزد کشور غیرمنصفانه وغیر علمی است.

🔹ترکیه: اگر دولت سوریه عقب‌نشینی نکند، به زور متوسل می‌شویم.

🔹طالبان پیروزی «اشرف غنی» در انتخابات را غیرقانونی عنوان کرد.

@AkhbareFori