♦️رییس سازمان امور مالیاتی: اطلاعات نقل و انتقالات خودرویی را داریم

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این سازمان به دنبال حذف معافیت‌های نابجاست:

🔹اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تقدیم دولت شده تا در نهایت شاهد کاهش فشار بر تولیدکنندگان و در عین حال افزایش درآمد مالیاتی کشور باشیم.

🔹سازمان مالیاتی اکنون اطلاعات تمام نقل و انتقالات خودرویی را در اختیار دارد و این اتفاق باید در حوزه های دیگر هم رخ دهد.

@AkhbareFori