♦️مردان فاقد توانایی مالی ازدواج نکنند تا دستگاه قضایی بحرانی نشود

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

🔹مردانی که از توانایی مالی لازم برای اداره زندگی برخوردار نیستند، ازدواج نکنند تا برای دستگاه قضایی بحران ایجاد نکنند.

🔹 نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که مردانی که در زمان عقد توانایی پرداخت هیچ مبلغی به عنوان مهریه را نداشته باشند چگونه باید این دین خود را ادا کنند، تاکید کرد: مردانی باید ازدواج کنند که درآمد کافی برای اداره یک زندگی را داشته باشند و خانواده آنها نیز شرایط حمایتشان را داشته باشند تا در پی ازدواج برای دستگاه قضایی بحران ایجاد نکنند./خبرگزاری خانه ملت

@AkhbareFori