♦️ربیعی: آمار کشته شدگان آبان به زودی اعلام می‌شود

سخنگوی دولت:

🔹 پزشکی قانونی آمار جانباختگان آبان ماه را اعلام کرده است اما آمار این سازمان کفایت نمی‌کرد.

🔹 فکر می‌کنم در چند روز آینده آمار دقیق حوادث آبان از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود.

@AkhbareFori