♦️چرا کسی تکلیف قربانیان اعتراضات بنزینی را روشن نمی‌کند؟

یک مقام آگاه:

🔹کشته‌شدگان حوادث اخیر چهار دسته‌اند. گروه اول نیروهای انتظامی و بسیج، گروه دوم مردم عادی که نقشی در اعتراض‌ها نداشتند، گروه سوم مردم معترض و دسته چهارم، عناصر تروریست و ضدانقلاب

🔹بیشترین کشته‌شدگان در دسته دوم هستند و همین امر علت‌یابی و بررسی دقیق ابعاد حادثه را مشکل و زمان‌بر می‌کند

بیشتر بخوانید و نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/1553142