♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹محسن رضایی: نظر شورای نگهبان درباره CFT و پالرمو حاکم است.

🔹بیمه ایران: خسارت کامل به هواپیمای خارج شده از باند فرودگاه ماهشهر پرداخت می‌شود.

🔹معاون وزیر خارجه روسیه: مسکو با ایده فرانسه، انگلیس و آلمان در خصوص دوره ۱۵ روزه در چارچوب به‌راه‌اندازی مکانیسم حل اختلاف در برجام موافق نیست.

@AkhbareFori