محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در «آستانه»:

اراجیف شما را گوش کردم، حالا بگویید ما با آمریکا و اسرائیل چه کار کردیم؟ ما به مردم آمریکا گرسنگی دادیم؟

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو