سناتور کریس ون هالن: دروغ‌های ترامپ که ما را به آستانه جنگ می‌کشاند مطلقاً خطرناک است

🔹سناتور دموکرات آمریکا: به اندازه کافی بد است که رئیس جمهور روزانه دروغ می گوید، اما وقتی دروغ های او ما را به آستانه جنگ می‌کشاند مطلقاً خطرناک است.

🔹امروز او گفت "واقعاً مهم نیست" که تهدیدی "قریب الوقوع" وجود داشته باشد؛ این مهم است.

🔹ما باید طرح مربوط به اختیارات جنگی ترامپ را تصویب کنیم.

@AkhbareFori