تطهیر آئینی روح اسب‌ها با آتش در اسپانیا

🔹شهر سن بارتولومه دو پینارس در اسپانیا شاهد برگزاری آیین تطهیر روح حیوانات و به‌ویژه اسب‌ها با آتش بود. در این مراسم بیش از ۱۳۰ سوارکار پیر و جوان با اسبهای خود از درون آتش عبور کردند./یورونیوز

@Akhbarefori