♦️اظهارات تکراری پمپئو درباره هدف از تحریم ایران

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا:

🔹ما فقط از ایران می‌خواهیم مانند یک کشور عادی رفتار کند.

🔹ما معتقدیم تحریم‌هایی که امروز وضع کردیم این هدف راهبردی را به پیش می‌برد.

🔹تا زمانی که اقدامات ایران ادامه داشته باشد، به وضع و اعمال تحریم ادامه می‌دهیم. /ایرنا

@AkhbareFori