پاسخ روابط عمومی دفتر رئیس جمهور به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان

🔹امیدواریم اظهارات سخنگوی شورای نگهبان صرف�

پاسخ روابط عمومی دفتر رئیس جمهور به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان

🔹امیدواریم اظهارات سخنگوی شورای نگهبان صرفا بازگو کننده نظرات شخصی وی و نه نظر و دیدگاه شورای نگهبان باشد

@Akhbarefori