♦#چند_خبر_کوتاه

🔹شرایط نامساعد جوی ۱۱ پرواز فرودگاه اهواز را باطل کرد.

🔹آلمان: آمریکا در مناقشات با ایران شکست خورده است.

🔹پروازهای فرودگاه مهرآباد از سر گرفته شد.

🔹سازمان دامپزشکی کشور: وجود سم آفلاتوکسین را در شیر تولیدی کشور رد می‌کنیم.

@Akhbarefori