♦️اتهام‌پراکنی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی علیه ایران در سازمان ملل

کاتص:

🔹مشکل اصلی که ثبات و امنیت در خاورمیانه را تهدید می‌کند، ایران است.

🔹حمله به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو در عربستان سعودی، به دستور مستقیم ایران و با استفاده از موشک‌های ایرانی انجام شده است.

🔹جهان نباید اجازه دهد ایران به سلاح اتمی دست یابد. جهان نباید اجازه دهد ایران موشک‌های بالستیک بسازد.

🔹اسرائیل سیاست روشنی در بهبود و عادی‌سازی روابط با کشورهای حاشیه خلیج [فارس] دارد

🔹ما هیچ درگیری با آنها نداریم بلکه منافع مشترک امنیتی در مقابله با ایران داریم.

@AkhbareFori