‏چیزی مونده که سیمپسون‌ها پیشگویی نکرده باشه؟😐

🔹کارتون سیمپسون‌ها (The Simpsons) پیش‌بینی‌ها یا پیشگویی های ز

‏چیزی مونده که سیمپسون‌ها پیشگویی نکرده باشه؟😐

🔹کارتون سیمپسون‌ها (The Simpsons) پیش‌بینی‌ها یا پیشگویی های زیادی درباره آینده داشته است. ۱۷ سال پیش در یکی از قسمت های آن، ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا نشان داده شد!

@AkhbareFori