♦️فیلتر تلگرام و توئیتر را بردارید

🔻پیشنهاد مصطفی انتظاری، مدیرعامل خبرفوری به رئیس قوه قضائیه: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها از فضای مجازی، فیلترینگ را بردارید تا رسانه‌های رسمی، جلوی فیک‌نیوزها را بگیرند

@AkhbareFori