ضربه سنگین اطلاعاتی ایران به شبکه سایبری خارجی

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

🔹اخیرا دستگاه اطلاعاتی ما یک شبکه گسترده عملیات سایبری تهاجمی علیه ایران را کشف کرد.

🔹آمریکایی‌ها این اقدام ایران را «شکست مفتضحانه اطلاعاتی» نامگذاری کردند.

@AkhbareFori