نجات ۴ عضو خانواده از داخل مخزن گازوئیل

آتش نشانی مشهد:

🔹یکی از اعضای خانواده ای به قصد نظافت یک مخزن خالی گازوئیل داخل مخزن شده بود که به علت گازگرفتگی در داخل مخزن مسموم و محبوس شد.

🔹فرزند و پدر و مادر این فرد نیز که قصد نجات او را داشتند بدون رعایت نکات ایمنی وارد مخزن شده بودند و آنها هم به علت شدت گازهای سمی داخل این مخزن دچار گاز گرفتگی و مسمومیت شده بودند.

🔹آتش نشانان با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی با ورود به داخل مخزن این افراد را خارج کردند

اخبار لحظه‌ای #مشهد در

https://t.me/joinchat/BXo07zvHqrB9u1m0sUFabw