♦️دادگاه «نجفی» ۲۲ تیر برگزار می‌شود/جلسات دادگاه متهمان محیط زیستی در حال برگزاری است

سخنگوی قوه قضاییه:

🔹 پرونده متهمان محیط زیستی در دادگاه است و برخی از جلسات دادگاه برگزار و در ادامه مقرر شد که مراجع امنیتی و اطلاعاتی تحقیقات تکمیلی‌ را به دادگاه ارائه دهند که خوشبختانه این نظریه هفته گذشته واصل شده و با وصول این نظریه در هفته‌های آتی ادامه دادگاه برگزار می‌شود.

🔹دادگاه پرونده قتل میترا استاد روز شنبه ۲۲ تیرماه در دادگاه کیفری یک تهران برگزار می‌شود.

@AkhbareFori