🔴🎙خبر ۲۰:۲۰

پولی شدن ثبت کامنت در اینستاگرام

اینستاگرام اعلام کرده که در آینده نزدیک کاربران باید هنگام ثبت نظر زیر پست‌ دیگران پول پرداخت کنند و کامنت گذاشتن دیگر رایگان نخواهد بود. سخنگوی این شبکه اجتماعی علت اجرایی شدن تصمیم جدید را توضیح داده است.

@khabare_2020 #خبر_۲۰۲۰

  دانلود ویدئو