🎥شعرخوانی آلاء صلاح، دختر ۲۲ ساله دانشجوی معماری که نماد اعتراضات مردم سودان شد و سرانجام رئیس‌جمهور این کشور را سرنگون کرد

به اسم دین ما را سوزاندند ...

به اسم دین ما را کشتند ...

به اسم دین ما را زندانی کردند ...

دین از آنها بری است ...

دین میگوید بگذر ...

دین نمی‌گوید ساطور به دست بگیر ...

دین میگوید عبور کن و در برابر حاکمان مقاومت کن ...

@AkhbareFori