🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): عیب تو تا آن گاه که روزگار با تو هماهنگ باشد ، پنهان است.

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): عیب تو تا آن گاه که روزگار با تو هماهنگ باشد ، پنهان است.

⏳امروز ‌شنبه

۲۰ بهمن ۱۳۹۷

۳ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰

۹ فوریه ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@AD_GERAPH