🔴 واکنش‌های طنز فضای مجازی به انتشار بوی بد در شهر تهران😂😂 🔹‏ترکیدن لوله فاضلاب تکذیب شده برید دنبال سلط�

🔴 واکنش‌های طنز فضای مجازی به انتشار بوی بد در شهر تهران😂😂 🔹‏ترکیدن لوله فاضلاب تکذیب شده برید دنبال سلطان لوبیا بگردید و اعدامش‌ کنید، کار خودشه. 🔹حالا برگشتن میگن منشا بو از ایستگاه مترو ‎"ملت" میاد. بازم انداختنش گردن ملت😂 🔹بابا وقتی گوشت و مرغ گرون…