♦️هزینه صدور گذرنامه برای هر شخص ۱۵۰هزار تومان است

🔹رئیس اداره صدور گذرنامه ناجا بابیان اینکه مدارک موردنیاز برای صدور گذرنامه عادی و برگ تردد یکسان است، گفت: هزینه صدور گذرنامه برای هر شخص ۱۵۰هزار تومان است.

🔹امروز تمام برگ ترددها چاپ و از طریق پست برای تمام متقاضیان ارسال‌شده است.

@AkhbareFori