♦️مرز چذابه موقتاً مسدود شد

رئیس پایانه مرزی چذابه:

🔹افزایش جمعیت زائران سبب شده است وسایل نقلیه برای حمل و نقل زائران به شهرهای زیارتی با کمبود مواجه شوند.

🔹از آنجایی که آمار تردد زائران به تدریج در حال افزایش است به درخواست طرف عراقی مرز به صورت موقتی بسته شد.

🔹منتظر تصمیم کشور عراق در خصوص باز شدن مرز هستیم.

🔹متاسفانه آمادگی که در سمت ایرانی مرزها وجود دارد، در طرف عراقی مرز وجود ندارد

🔹زائرانی که به آن سوی مرزها رفته‌اند مشکلاتی در بحث اتوبوس و حمل‌ونقل دارند

🔹ایران آمادگی دارد که به کشور عراق برای ارائه خدمات بهتر به زائران اربعین کمک کند.

@AkhbareFori