♦️برخورد پلیس با شایعه سازی سلبریتی‌ها

جانشین فرمانده ناجا:

🔹بیش از ۸۹درصد جمعیت کشور در فضای مجازی فعالیت می‌کنند.

🔹متاسفانه امروز در کشور قوانین مدونی در خصوص اعمال مجرمانه در فضای مجازی وجود ندارد.

🔹درباره وقوع شایعات توسط سلبریتی‌ها و امثالهم در فضای مجازی باید بگویم که برخی از اعمال مجرمانه، جرم مشهود است که با آن برخورد می‌کنیم.

@AkhbareFori