🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹پیامبر اکرم(ص): به زیادى نماز و روزه و حج و احسان و مناجات شبانه مردم نگاه نکنید، بلکه به راستگویى و امانتدارى آنها توجه کنید.

#صبح_نو

⏳امروز ‌شنبه

۲۰ مهر ۱۳۹۸

۱۳ صفر ۱۴۴۱

۱۲ اکتبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM