♦️رهبر انقلاب به بسیجیان ۷توصیه کردند امروز رهبر انقلاب خطاب به بسیجیان: 🔹۱- بسیج در همه میادین دفاع سخت، نیمه‌سخت و نرم آماده‌به‌کار باشد و در همه محله‌های کشور در مقابل حوادث گوناگون راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد. 🔹۲- در هیچ زمینه‌ای غافلگیر نشوید و…