♦️احتمال نبش قبر میترا استاد برای معاینه دوباره جسد

🔹قاضی از کارشناس پزشکی‌قانونی درباره عدم آسیب به استخوان جناق میترا استاد با وجود اصابت گلوله سؤال کرد که وی گفت: به گفته پزشکی که اولین‌بار جسد را معاینه کرد، ممکن است به‌علت خون‌آلود بودن جسد ثبت نشده باشد که می‌توان با نبش قبر آن را بررسی کرد.

تخصصی‌ترین رسانه #تهران

t.me/joinchat/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ