سخنگوی قوه قضاییه:

🔹در بین اسامی کشته‌شدگان اغتشاشات که آنها اعلام کردند افراد متعددی داریم که زنده‌اند؛ کشته‌های بی‌ربط و عادی را هم آورده‌اند.

🔹مثلا گفتند «نیکتا اسفندانی» دختر ۱۴ ساله در اغتشاشات به ضرب گلوله کشته شده در حالی که هم پزشکی قانونی و هم خانواده او تایید می‌کنند که در اثر مسمومیت فوت کرده است.

🔹یک نفر را در بیمارستان داشتند که آمار کشته‌ها را به آن‌ها بدهد و او هم هر که در بیمارستان فوت می‌کرد را به اسم کشته‌شده‌های اغتشاشات معرفی می‌کرد.

@AkhbareFori