گارد ساحلی اسپانیا زیردریایی غرق شده قاچاقچیان، حامل ۳تن کوکائین را بیرون کشید.

🔹این زیردریایی از مکزیک تا نزدیکی‌های شهر بندری گالیسیا را با موفقیت پیموده بود.

@Akhbarefori

  دانلود ویدئو