♦️قیمت گوشت تا پایان سال افزایش نمی‌یابد

پوریان رئیس مجمع ملی صادر کنندگان دام کشور:

🔹با مازاد دام در سطح کشور رو به رو هستیم به طوری که میزان مازاد دام سنگین در استان تهران به ۱۴۰ هزار راس می‌رسد.

🔹 زایش مناسب دام در پاییز بدان معنا است که تا پایان سال به سبب شرایط مساعد عرضه، دچار نوسان قیمت نخواهیم شد.

🔹قیمت هر کیلو دام سنگین درب دامداری ۲۵ هزار تومان و دام سبک ۳۴ هزار تومان است.

🔹قیمت هر کیلو لاشه گوسفندی در بخش عمده ۶۸ هزار تومان و لاشه گوساله ۶۵ هزار تومان است.

قیمت روز و اخبار اقتصادی را اینجا ببینید

t.me/joinchat/AAAAADvWoiZezdWQoiRk8A