هم اکنون بارش سنگین برف در جاده کرج چالوس

🔹با توجه به بارش برف در جاده کرج چالوس تردد در این محور به کندی صورت میگیرد رانندگان از تردد غیرضروری در این جاده خودداری کنند و در صورت عبور تجهیزات زمستانی و زنجیرچرخ همراه داشته باشند.

@Akhbarefori