♦️اجاره طلا به جای خرید طلا!

برخی فعالان بازار زرگرهای شیراز می‌گویند تقاضای زیادی از سمت زوج‌های جوان برای اجاره طلا داریم اما چون اجاره طلا غیرقانونی است و پیگیری‌های حقوقی آن دردسرهای زیادی دارد، طلافروش‌ها طلا اجاره نمی‌دهند و مردم طلا را از همدیگر اجاره می‌کنند/اسکان‌نیوز

@AkhbareFori