طعنه هالی داگرس به توییت فارسی ترامپ؛ ترامپ میگوید"ما به اندازه ای به مردم ایران اهمیت میدهیم که دولت من نه فقط ورود ایرانی ها به خاک ایالات متحده را ممنوع کرده است ، بلکه من از طریق توییتر یک روز دیگر آنها را تهدید به از بین بردن ۵۲ مکان فرهنگی کشورشان کردم.پس من عاشق ایرانی ها هستم"!

@Akhbarefori