♦️مردم از سفرهای غیر ضروری به دلیل تشدید بارندگی اجتناب کنند

🔹سازمان هواشناسی کشور طی اطلاعیه‌ای از تشدید فعالیت سامانه بارشی در هفته آینده خبر و در مورد اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و سفرهای غیر ضروری هشدار داد./ایرنا

@AkhbareFori