اسپر: از عراق نمی‌رویم 🔹وزیر دفاع آمریکا: در سیاست ما تغییری ایجاد نشده و از عراق نخواهیم رفت 🔹یک نامه پیش‌نویس و امضانشده، به معنی تغییر سیاست نیست 🔹به حضور در عراق و مبارزه با داعش ادامه می‌دهیم 🔹[در جلسه پارلمان عراق برای اخراج آمریکا] کردها و سنی‌ها شرکت…