🔴 سوالات کرونایی خود را از ۱۹۰ بپرسید

ذهن خود را درگیر شایعات نکنید و با یک تماس ساده از مشغله های فکری خود و خانواده خود کم کنید.

#مبارزه_با_کرونا #ایران_سالم #پیشگیری_از_کرونا

🚨 راه های پیشگیری از کرونا

https://telegram.me/joinchat/AvdMaDwJt0hLC1q0hlkwqA