♦️پارادوکس قیمت گوشت/دامدار ارزان می فروشد مردم گران می خرند

🔹قیمت گوشت گوساله در هفته گذشته کیلویی ۵ هزار تومان گران شده و به ۷۰ هزار تومان رسیده اما قیمت دام زنده به کیلویی ۲۵ هزار تومان کاهش یافته است.

🔹گوشت گوسفندی کیلویی بیش از ۸۰ هزار تومان و گوسفند زنده ۳۵ هزار تومان است، یک عرف معمول می گوید قیمت گوشت در بازار نباید از دوبرابر دام زنده بیشتر باشد.

🔹گزارش از استان‌های کشور حاکی است دام در دامداری‌ها انباشته شده و دامداران نگران فروش هستند. آنها می‌گویند خریدار برای دام‌هایشان نیست.

🔹در دیگر سو قیمت بازار این هفته افزایش داشته است یعنی از یک سو انباشت دام و از سوی دیگر عدم کاهش قیمت./ فارس

آخرین قیمت‌ها را اینجا چک کنید

t.me/joinchat/AAAAADvWoiZezdWQoiRk8A