♦️تصمیمات دولت برای مقابله و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا

مصوبات جلسه هیات وزیران:

🔹وزارت بهداشت آمادگی لازم و کامل در سطح ملی برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا و مقابله با آن را داشته باشد.

🔹وزیر کشور با هماهنگی وزارت بهداشت دستورالعمل های لازم را به همه استانداران و فرمانداران برای پیشگیری و مواجهه احتمالی با ویروس کرونا ابلاغ کنند.

🔹پروازهای مستقیم از مبدأ چین و به مقصد چین متوقف شود.

🔹وزارت راه با هماهنگی وزارت بهداشت نسبت به تجهیز یک فروند هواپیما و اعزام تیم ویژه پزشکی برای بازگرداندن دانشجویان و اتباع ایرانی از ووهان اقدام کند.

🔹کلیه مسافران ورودی از مبدأ چین مطابق دستورالعمل های وزارت بهداشت، در بدو ورود به کشور قرنطینه شوند.

@AkhbareFori