♦️ظریف: ژنرال ما را در حالی ترور کردند که در مأموریتی برای پیشبرد صلح بود/انتقام ایران به پایان نرسیده است ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ: 🔹بحث مذاکره با ایالات متحده نیست، بحث بازگرداندن ایالات متحده به میز ۱+۵ است که آنجا بوده است. 🔹سیاست تلاش برای فروپاشی…