♦️سخنگوی وزارت بهداشت:

🔹آمار ابتلا به کرونا در ایران ناچیز است، با این وجود این بیماری درحال مهار و تحت مدیریت قرار گرفته است.

🔹۶ آزمایشگاه، مختص رسیدگی به آزمایش موارد مشکوک به ابتلا تعبیه شده است.

🔹با توجه به نیاز های موجود امکانات لازم در اختیار بخش‌های درمانی در سراسر کشور گذاشته خواهد شد.

@AkhbareFori